- Δεν είστε σίγουροι για την πορεία της επιχείρησής σας;

- Πιστεύετε ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς οι δυνατότητες του concept σας;

 

> Αναλύουμε την υφιστάμενη κατάσταση:

  1. εσωτερική οργάνωση και υποδομές.
  2. προϊόν και υπηρεσίες.
  3. δίκτυο δικαιοδόχων.
  4. αγορά, ανταγωνισμός και τάσεις.

> Εντοπίζουμε τις αδυναμίες και τις ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες για την επιχείρησή σας.

> Προτείνουμε συγκεκριμένες ενέργειες και στρατηγικές συμπίεσης του κόστους και αύξησης των αποδόσεων.

> Προσδιορίζουμε νέα μοναδικά διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν καινοτομική αξία σε καταναλωτές και δικαιοδόχους.

> Ενισχύουμε και αναδιαμορφώνουμε το Επιχειρηματικό Concept, ώστε να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του αύριο.

Διαμορφώνουμε το επιχειρηματικό πλάνο που σας καταξιώνει στη σημερινή και αυριανή αγορά:

  • στρατηγική ανάπτυξης.
  • πλάνο επικοινωνίας.
  • πλάνο υποδομών.
  • σύστημα οργάνωσης.
  • στοχοποίηση.